نمونه گواهی حسن انجام کار

بسمه تعالی

گواهی حسن انجام کار
بدینوسیله گواهی میگردد :

شرکت بزن در رو مجری پروژه این شرکت درخصوص  اسمشو نبر بوده و به نحو احسن ( اروا باباش ) در انجام پروژه های مذکور عمل کرده است و این اموربعنوان کارفرکای پروژه ها از نحوه عملکرد این شرکت در حوزه های زیر  رضایت کامل دارد.


کیفیت اجرای کار پیمان : افتضاح / عالی

کفایت کادر فنی : نابود  /عالی در حد دبستان

زمان بندی پروژه : با تاخیر 800 درصدی نسبت به برنامه اولیه / سر موقع !

این گواهی بعنوان حسن انجام کار و بنا به درخواست شرکت مربوطه ( خیلی سیریش شده بودند ) صادر شده و فاقد هرگونه ارزش  قانونی ( و حتی غیر قانونی ) دیگری می باشد.

 

 

گواهی حسن انجام کار
بدینوسیله گواهی میشود :


با عنایت به ارایه خدمات و همکاری مستمر شرکت گربه نره درخصوص پیمانکار این شرکت درخصوص پروژه کاشت پول بدینوسیله از زحمات صورت گرفته توسط آن شرکت و کارشناسان محترم ایشان ( روباه مکار ) تقدیر و تشکر به عمل می آید
این گواهی بعنوان حسن انجام کار و بنا به درخواست شرکت مربوطه صادر شده و ارزش  قانونی دیگری ندارد.

با تشکر

امضا پینوگیو دماغ دراز

مدیرعامل

 

گواهی حسن انجام کار

ملا بنویس ; ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٢