نمونه نامه در خصوص عدم پاسخ یک اداره به نامه ارسالی

جناب آقای زبلخان

مدیرعامل  محترم شرکت مورچه و مورچه خوار
موضوع : ... درخواست تسریع در ارسال پاسخ 
با سلام و احترام ؛
بدینوسیله پیرو نامه شماره 007 مورخ 01/01/01  در خصوص موضوع  فلان بپیوست نامه مذکور مجددا جهت استحضار و پاسخگویی بحضور ارسال میگردد. خواهشمند است  دستور فرمایید در ارسال پاسخ  به این اداره تسریع گردد. بدیهی است عواقب ناشی از عدم پاسخگویی بموقع به نامه فوق الذکر بعهده آن امور خواهد بود.
با تشکر و سپاس
میتی کمون

ملا بنویس ; ٧:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٩/۱٦