جناب آقای طغرل

فرمانده محترم


موضوع : درخواست تغییر محل خدمت سربازی بعلت سرپرستی خانواده

با سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب غول برره فرزند پهلوان پنبه از تاریخ فلان خدمت مقدس سربازی را در پادگان چال اسکندرون شهر پایین برره آغاز نموده ام، لیکن بعلت ازدواج / بعلت تکفل پدر و مادر که از بیماری قلبی رنج می برند و نیاز مند مراقبت می باشند / بعلت سرپرستی خانواده و اینکه کمک خرج و نان آور خانواده می باشم / دچار مشکلات عدیده مالی و روحی گردیده ام.

از آن مقام محترم تقاضا دارم با انتقال اینجانب به پادگان شیر فرهاد در برره بالا موافقت و اینجانب را از مشکل بسیار بزرگی که با آن مواجه هستم نجات بخشید. مدارک مربوط به ازدواج / تکفل / استشهاد محلی به پیوست بحضور ارسال می گردد.

 

امیدوارم خداوند در این دنیا به شما جزای خیر عطا نموده و در آخرت شما را با نیکان محشور فرماید .

از دستور مساعد جنابعالی جهت بررسی و حل مشکل کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.

با تشکر و سپاس

غول برره !

 

برادر من ، من که میدونم جز دردسر چیزی واسه خونواده ات نداشتی ، حالا که ازشون دور شدی و درد غربت به جونت افتاده،  شدی غمخوار ننه و بابا ، شدی نون درآور خونه ! بشین خدمت وظیف ات رو انجام بده بزار یه مدت از دست تو و کارات یه نفس راحت بکشن ! برو سر پاست برادر من ... د برو خب ...