درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه کیفری

اداره تشخیـص هـویت شهرستان .........
سلام علیکم
 
احتراماً آقای / خانم فلان فرزند فلان به شماره ملی **** بحضور می گردند.

خواهشمند است دستور فرمایید برابرضوابط مربوطه نسبت به صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت نامبرده اقدام لازم معمول فرمائید.

با تشکر

ملا بنویس ; ۸:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢۱

درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه کیفری

بسمه تعالی

رییس محترم اداره تشخیص هویت

شهرستان .........

موضوع: درخواست صدور  برگ عدم سوء پیشینه کیفری

باسلام

نظر به اینکه مراحل استخدامی  آقای فلانی  فرزند بهمانی به شماره ملی  ................... متولد 1300صادره از  شهرستان  برره در این سازمان / شرکت تحت بررسی  می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص صدور برگ عدم سوءپیشینه مساعدت لازم بعمل آورند.

از دستور مساعدت جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با تشکر

امور کارکنان

ملا بنویس ; ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢