نمونه نامه گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار )

موضوع : گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار )


گواهی سابقه کاری

بدینوسیله گواهی می شود:  آقای گوریل انگوری فرزند بیگلی بیگلی  به شماره ملی 007 صادره از وارده و به شماره بیمه صفر از تاریخ قبل از میلاد لغایت قرون وسطی در این شرکت در واحد فلان و با سمت مسخره  واقع در محل این شرکت در برره بعنوان کارمند تابع قانون کار مشغول به خدمت بوده اند و در تاریخ 00 بعلت استعفا به دلایل شخصی به خدمات نامبرده خاتمه داده شده است.

آخرین حقوق ماهیانه ایشان معادل چند میلیون پاپاسی بوده و نحوه همکاری ایشان با این شرکت بصورت تمام وقت ( 44 ساعت در هفته ) و طبق قوانین وزارت کار بوده است.

وظایف و مسئولیتهای عمده ی ایشان در زمان اشتغال به شرح زیر بوده اند :

1-    روزنامه خواندن

2-   حل جدول کلمات متقاطع

3-  حل جدول سودوکو

4-   بازی کامپیوتری

5-   خواندن مطالب جالب در اینترنت و گاهی پرینت آنها

6-   صرف چای و صبحانه و نهار در دفتر کار

7-  صحبت تلفنی با اقوام و دوستان و ارسال ایمیل

8-  خالی کردن زیر پای همکاران

9-   بدگویی از رییس و اوضاع شرکت

10-  دریافت حقوق ماهیانه

11- حیف و میل بیت المال

12- سرکار گذاشتن همکاران

13-  تنبلی و زیر کار درروی

14-  سر چرخاندن ارباب رجوع با امروز و فردا کردن

15-  خوابیدن در شیفت شب بصورت دوره ای و هماهنگ شده

16-  نوشتن نامه های درخواست وام و مساعده

17-   گند زدن به کار

17 -   دانلود آهنگ های جدید از کامپیوتر اداره

18-  ....   یعنی بازم بگم ! مخلص کلوم اینکه : از هر انگشتش هزار گند می باره

این گواهی جهت اطلاع از وضعیت سوابق کاری ایشان می باشد و هیچگونه ارزش قانونی و حتی غیر قانونی! دیگری ندارد.

امضا

سمت

ملا بنویس ; ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٤/۱٧

نمونه نامه گواهی اشتغال به کار با ذکر کسر حقوق

از : شرکت فلان

به : بانک / موسسه مالی شعبه سرگردنه

موضوع : گواهی ضمانت

             با سلام و احترام، بدینوسیله بنا به تقاضای جناب آقای / سرکار خانم فلانی به شماره ملی ...... گواهی می شود نامبرده فوق کارمند قراردادی / پیمانی / رسمی و شاغل در این شرکت می باشد و حقوق و مزایای ناخالص ایشان به مبلغ چندرقاز ریال می باشد.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده صرفا جهت اطلاع بانک / موسسه فوق الذکر صادر شده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دیگری می باشد. ضمنا چون ایشان از روی ناچاری و رودربایستی ضمانت برادر / خواهر بهمانی را به مبلغ یه عالمه  ریال به عهده گرفته است این شرکت تعهد می نماید چنانچه وام گیرنده به عللی از پرداخت اقساط در سر رسید معین خودداری نماید با گزارش کتبی بانک تا زمانی که از این مدیریت حقوق می گیرد از حقوق وی و طبق قانون ( یک سوم مجردین و یک چهارم متاهلین ) کسر و به بانک پرداخت نماید.

ضمنا این تعهد فقط در حق وام گیرنده فوق معتبر بوده و درصورت هرگونه انتقال وام به هر شکل به شخص ثالث کان لم یکن محسوب می گردد.

ملا بنویس ; ٩:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢