جناب آقای مدیر

رییس محترم اداره فلان

               موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضا مجاز

با سلام و احترام

بدینوسیله نمونه امضای سرکار خانم / جناب آقای فیلانی که در زیر نشان داده می شود بعنوان امضای مجاز جهت فلان کار / جهت مکاتبات آتی بحضورتان معرفی می گردد.

پیشاپیش از حسن توجه شما متشکرم.

----------------------------

جناب آقای خرس مهربون

رییس محترم اداره ....

            موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضاء  مجاز

با سلام و احترام

بدینوسیله نمونه امضای آقای امضا پسند رییس محترم  خدمات بخش علافی و بیکاری  شهرستان برره جهت استحضار و دستور اقدامات بعدی خدمتتان معرفی می گردد.

جای نمونه امضای آقای امضا پسند

با تشکر بهمانی

*******************

 

جناب آقای کایکو

رییس محترم اداره میتی کمون

              موضوع : نمونه متن نامه  درخواست معرفی نمونه امضا

با سلام و احترام

بدینوسیله نظر به اینکه مکاتبات با شرکت فلان درخصوص پروژه " پول پول " مستلزم معرفی نمونه امضاء می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی امضای اینجانب به شرکت یا شرکتهای مربوطه اقدام مقضی بعمل آورید.

با تشکر

---------------------

جناب آقای ایشیزاکی

رییس محترم اداره فوتبالیستها

           موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضا مجاز

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند نمونه امضای آقای نوکیسه بعنوان رییس آبدارخانه جهت امضای برگ تحویل و ترخیص چای و قند این شرکت بحضورتان معرفی میگردند. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم درخصوص هماهنگی ترخیص  با مسوول ذیربط بعمل آورند.

پیشاپیش از مساعدت و همکاری جنابعالی صمیمانه سپاسگذاری بعمل می آید.

نام و نام خانوادگی  آقای نوکیسه

سمت : رییس آبدارخانه همایونی

نمونه امضا

با تشکر فلانی

----------------------------------------

جناب آقای خپل

رییس محترم اداره نخودچی و کشمش

                    موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضا مجاز

با سلام و احترام

بدینوسیله نفرات زیر جهت امضای و صدور حواله خروج کالا بحضور معرفی می گردند.

خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمائید.

با تشکر فلانی

**********************

جناب آقای کاراگاه گجت

رییس محترم اداره ....

              موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضا مجاز

با سلام و احترام

بدینوسیله نمونه امضاء جناب آقای پدر ژپتو  بعنوان مدیر کل این شرکت جهت انجام کلیه مکاتبات اداری و تایید اسناد و مدارک مالی معرفی و  بحضور ارسال می گردد .

نمونه امضا

با تشکر رییس کلا