آیین نگارش و نامه نگاری اداری

از دادن جنس بصورت :

قرضی ...

رفاقتی ...

میرم الان میارم ...

کار میکنم میدمت...

ها مو که فرار نکردم ...

اگه مسیرم خورد میارم ...

مشتریت هستم ...

یارانه ام رو گرفتم ...

و ...

جدا معذوریم !


آیین نگارش و نامه نگاری اداری

 

آیین نگارش و نامه نگاری اداری