جناب آقای گوش مخمل

مدیر محترم نقطه چینموضوع : ارایه گزارش کارآموزی

سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب فرانچی متحولیان  به پیوست یک نسخه از گزارش کارآموزی کپ زده خود در شرکت فلان با موضوع .... را بحضور تقدیم می نمایم .

با تشکر و سپاس

فرانچی متحولیان