جناب آقای شنگول منگول

مدیر محترم حساب کتاب داری

موضوع: کسر حقوق از آقای معتاد اینترنتی

با سلام

        احتراما  با توجه به بی انضباطی و استفاده بی رویه و خارج از عرف نامبرده فوق از اینترنت در محل کار که منجر به  اختلال در امور و وظایف محوله ایشان گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به رای کمیته انضباطی شرکت و آیین نامه تخلفات اداری نسبت به کسر یک روز حقوق و مزایای ایشان اقدام لازم مبذول نموده و مبلغ مربوطه به حساب موسسه خیریه معتادان اینترنتی کارتن خواب و بی خانمان واریز گردد.

  بدیهی است در صورت عدم تغییر رویه و عملکرد مشارالیه تصمیمات انضباطی شدیدتری در مورد ایشان اتخاذ خواهد شد.

 

با تشکر

رونوشت : کارمند مربوطه ( جهت اینکه با دیدن این حکم حالش گرفته بشه !)

همکار کارمند ( جهت اینکه با دیدن این حکم حالشو ببره! )

رییس کارمند (جهت اینکه با دیدن این حکم حساب کار بیاد دستش و حال همشونو بگیره! )