1

استخدامی مدت معین

نمونه نامه اداری اعتراض

نمونه مقررات اداری

متن سپاسگذاری پایان نامه زیبا

متن نامه درخصوص پیشنهادات و انتقادات

 

مفاد تعهد نامه اخلاقی استخدام

متون اداری در باب تقدیر و تشکر از کارمندان

متن تقدیر از روسای ادارات

قوانین نوشتن نامه اداری

نمونه نامه تاییدیه

نمونه پاسخ به نامه های اداری غیر مودبانه

نمونه تقاضای انتقالی

متن قرارداد اجاره و رهن منزل مسکونی

نمونه فرم قرارداد استخدامی

نمونه درخواست بازنشستگی

نحوه ی درج شماره و تاریخ بر روی نامه های اداری :

نمونه متن نامه اداری جهت اعلام نظر :

متن نامه درخواست انتقالی از یک اداره

نمونه متن نامه اداری جهت دعوت به جلسه :

پیام تبریک برای تصدی شغل جدید

متن نامه تقاضای عضویت

 

پیش نویس و نمونه نامه دعوت جهت انجام موضوع قرارداد

جناب آقای  ............

مدیر محترم شرکت زول

              

موضوع :برنامه ریزی جهت انجام انجام موضوع قرارداد

باسلام و احترام

            بدینوسیله عطف به نامه شماره ******* مورخ ***** حضرتعالی  و نیز قرارداد شماره ***** با آن شرکت محترم، این شرکت مدارک درخواستی نامه را بپیوست بحضور ارسال می نماید. خواهشمند است دستور فرمائید برنامه ریزی لازم جهت انجام موضوع قرارداد در مورخ **** سال جاری انجام و موارد جهت هماهنگی های لازم به این شرکت اعلام گردد.

و من الله توفیق

فلانی

رییس شرکت

*****************

جناب آقای تن تن

مدیرمحتـرم ول

                                                          

موضوع : ارسال چک

 

با سلام

            احتراماً بپیوست چک مانده بدهی بحضورتان ارسال می گردد. مزید امتنان خواهد بود دستور فرمایید اقدام مقتضی در خصوص تسویه حساب ماهیانه را مبذول نمایند. 

                                                     

******************

پیش نویس و نمونه نامه

جناب آقای  ............

مدیر محترم شرکت نات

              

                                   موضوع :در خواست رسیدگی به شکایت مشتریان

باسلام و احترام

            بدینوسیله به پیوست یک فقره شکایت مشتریان که به رویت مدیریت محترم عامل رسیده بحضور ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به پیگیری های قائم مقام مدیرعامل ، ظرف مدت یک هفته این واحد را از نتایج اقدامات بعمل آمده مطلع فرمایند.

تسریع در رسیدگی و پاسخگویی موجب امتنان خواهد بود.

با تشکر

فلانی

مشاور مدیر عامل

/ 0 نظر / 3 بازدید