درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه کیفری

بسمه تعالی

رییس محترم اداره تشخیص هویت

شهرستان .........

موضوع: درخواست صدور  برگ عدم سوء پیشینه کیفری

باسلام

نظر به اینکه مراحل استخدامی  آقای فلانی  فرزند بهمانی به شماره ملی  ................... متولد 1300صادره از  شهرستان  برره در این سازمان / شرکت تحت بررسی  می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص صدور برگ عدم سوءپیشینه مساعدت لازم بعمل آورند.

از دستور مساعدت جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با تشکر

امور کارکنان

/ 2 نظر / 566 بازدید
سعیده

واقعا متشکرم خیلی دنبال فرمت این نامه بودم نجاتم دادی

محمد زلیکانی

صدور برگ عدم سو پیشینه