درخواست اعزام به خدمت نظام وظیفه زودتر از موعد

جناب آقای فلانی
رییس محترم اداره نظام وظیفه
موضوع : درخواست اعزام به خدمت نظام وظیفه زودتر از موعد درنظر گرفته شده
با سلام
احتراما به استحضار میرساند اینجانب فلانی فرزند فلان به شماره ملی فلان از جنابعالی تقاضا دارم تا بتوانم   2 ماه زودتر از موعدی انتخاب شده جهت خدمت مقدس سربازی اعزام شوم توضیح اینکه تاریخ اعزام درج شده در دفترچه  جهت اینجانب  1393/2/1 می باشد و  مساعدت جهت اعزام اینجانب به خدمت نظام وظیفه  در تاریخ 1392/12/1 کمک بزرگی در حق اینجانب می باشد.
با تشکر فراوان
فلانی
/ 0 نظر / 85 بازدید