نمونه نامه اخطار بابت تاخیر و بی انضباطی

جناب آقای هپلی 

 

موضوع: اخطار بابت تاخیر و بی انضباطی

 

         با توجه به رفتار ناشایست و خلاف مقررات  در محیط کار و عدم رعایت حضور بموقع در شرکت ، بدینوسیله به شما اخطار می گردد که در رعایت  نظم و رفتار مناسب و شایسته سازمانی جدیت بیشتری از خود نشان دهید.

         بدیهی است در صورت عدم تغییر رویه و عملکردتان تصمیمات انضباطی شدیدتری در مورد شما اتخاذ خواهد شد.

                                                     با تشکر کاراگاه کاستر

/ 0 نظر / 1256 بازدید