نمونه نامه اداری درخواست آزمایش عدم اعتیاد

رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان فلان
سلام علیکم
        احتراماً آقای فلانی فرزند بهمانی به شماره ملی ***  بحضور معرفی میگردند. خواهشمند است از نامبرده آزمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر به عمل آورده و نتیجه را به این شرکت اعلام نمایند.

با تشکر فلانی

/ 1 نظر / 1157 بازدید
مریم

ممنونم