پاسخ به سوالات نامه نگاری

شما : تفاوت عطف با بازگشت چیست ؟

ملابنویس : هیچ فرقی ندارند یکی عربی و دیگری فارسی ست .

عطف به نامه ی شماره فلان   و

بازگشت به نامه فلان 

هر دو عبارت به یک معنی هستند .

/ 5 نظر / 176 بازدید
آرش جمشیدی

با عرض سلام و احترام گمان می کنم که بازگشت در زمانی که به نامه اداری پاسخ مستقیم داده می شود کاربرد داشته ولی در زمانی که نامه شخص ثالثی مورد اشاره و استناد قرار میگیرد از عطف استفاده می گردد. مثال: بازگشت به نامه (گیرنده مکاتبه) عطف به نامه (شخص ثالث)

ممنون بسیار عالی بود خیلی استفاده کردیم خدا قوت

نهال شجاعی

سلام ممنون ولی مورد پسندم نبود خداحافظ

نامه پاسخ یا به عبارت دیگر نامه بازگشت به نامه ای گفته می شود که در جواب نامه ای که مخاطب قبلا برای ما ارسال نموده است، تهیه و ارسال می کنیم، در حالیکه در نامه عطف، ما نامه خود را به نامه ای مرتبط می کنیم که مخاطب ما نیز آن نامه را دریافت کرده در حالیکه ممکن است ما فرستنده آن نبوده ایم و یا اینکه او گیرنده نامه نبوده است( نامه را بصورت رونوشت دریافت نموده باشد) می توان گفت نامه عطف اعم از نامه پاسخ می باشد یعنی نامه پاسخ راهم دربر می گیرد.

مسعود

نامه پاسخ یا به عبارت دیگر نامه بازگشت به نامه ای گفته می شود که در جواب نامه ای که مخاطب قبلا برای ما ارسال نموده است، تهیه و ارسال می کنیم، در حالیکه در نامه عطف، ما نامه خود را به نامه ای مرتبط می کنیم که مخاطب ما نیز آن نامه را دریافت کرده در حالیکه ممکن است ما فرستنده آن نبوده ایم و یا اینکه او گیرنده نامه نبوده است( نامه را بصورت رونوشت دریافت نموده باشد) می توان گفت نامه عطف اعم از نامه پاسخ می باشد یعنی نامه پاسخ راهم دربر می گیرد.