نمونه نامه استعلام سابقه کار از شرکت

جناب آقای

مدیر محترم

موضوع : استعلام سابقه کار

با سلام و احترام

نظر به اینکه آقای بیگلی بیگلی فرزند گوریل انگوری به شماره ملی و شناسنامه 0 صادره از سرزمین عجایب  اظهار می دارد قبل از استخدام در این شرکت در آن شرکت مشغول بکار بوده ، خواهشمند است دستور فرمایید تاریخ دقیق آغاز و پایان دوره خدمت و عنوان سمت نامبرده را به این شرکت اعلام نمایند.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه جنابعالی سپاسگذاری می نمایم.

با تشکر

/ 0 نظر / 287 بازدید