متن نامه درخواست تنخواه گردان

جناب آقای شنگولیان

مدیر محترم مالی

موضوع : درخواست تنخواه گردان


با سلام و احترام

     احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه اینجانب  پیمان پیمانشکن کار مجری قرارداد شماره ....( شماره اش مهمه ؟ ) ........ تحت عنوان ....( عنوانش یادم رفته ) ...... می باشم ، خواهشمند است   طبق بند ....( پ ) ..... ماده ..... ( جیم ) ........ قرارداد مذکور، مجوز لازم در مورد پرداخت مبلغ یه عالمه ریال  به عنوان تنخواه به شماره حساب  ********* نزد بانک / موسسه مالی سرگردنه ، شعبه کانادا را صادر فرمائید.
  با تشکر و احترام الکی

  پیمان پیمانشکن کار

مجری طرح بساز بنداز

===============

مدیر محترم مالی
با سلام
  احتراماً طبق بند پ! ماده جیم ! قرارداد .......( اسمش مهم نیست ) ..... پرداخت تنخواه به مبلغه یه عالمه دلار بلامانع است.

اعتبار مصوب کل طرح برابر با 0.25 ریال می باشد.
توضیحات:
1-    .........................
2-    .........................
کارنشناس  کارشناس طرح
 
===============
معاون محترم .....
با سلام، احتراماً طبق بررسی های بعمل آمده پرداخت تنخواه به مبلغ 00000 ریال در وجه مجری طرح بلامانع است
    مدیر فلان
==============
معاونت محترم اداری و مالی
سلام، احتراماً دستور فرمایید مبلغ فوق الذکر به حساب مجری طرح به شماره  ..................................... نزد بانک .......شعبه .........  پرداخت گردد.

=====

مدیر محترم اداره بییییییییییییییق

با سلام

  احتراماً طبق بند........ماده.....................قرارداد ................................. پرداخت تنخواه به مبلغ.......................ریال بلامانع است. اعتبار مصوب کل طرح برابر با .......................... ریال می باشد.

توضیحات:

1-  .................................................................

2-  ....................................................................

کارشناس اداره بوووووووووق

 

 

 

 

 

معاون محترم پژوهشی و فناوری

با سلام، احتراماً طبق بررسی های بعمل آمده پرداخت تنخواه به مبلغ ........ ریال در وجه مجری طرح بلامانع است

 

 

 

معاونت محترم اداری و مالی

سلام، احتراماً دستور فرمایید مبلغ فوق الذکر به حساب مجری طرح به شماره  ..................................... نزد بانک پرداخت گردد.

/ 2 نظر / 2035 بازدید
نامه نگار حرفه ای

اقا دمت گرم خیلی باحالی من خیلی استفاده میکنم از وبلاگت

مهدی

دیوانه چرا تو نامه اولی شماره حسابتو ننوشتی!!!!!!!!!!!!!!!!! خدا رو چه دیدی! شاید واقعن واریز میکردن!!!!!!!!!!!!!!