نمونه متن نامه اداری درخواست تاییدیه کارت پایان خدمت

فرماندهی محترم نیروی ................
سلام علیکم
      احتراماً به پیوست تصویر کارت پایان خدمت ، بانضمام تصویر شناسنامه آقای فلانی بحضور ارسال می گردد . خواهشمند است خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال تائیدیه آن به این شرکت اقدام مقتضی معمول فرمایند.

با تشکر

فلانی

/ 0 نظر / 631 بازدید