نمونه استشهاد محلی مسکن

بدینوسیله ما امضا کنندگان زیر شهادت می دهیم که خانم پرین فرزند مادرش به شماره شناسنامه 0 و کد ملی 0 در حال حاضر فاقد مسکن شخصی بوده و هم اکنون نیز در  خانه واقع در خیابان پاریکال پلاک 0 بصورت اجاره ... نه نه منزل پدری نه نه منزل اقوام پدر بزرگ ساکن می باشد.

نام و نام خانوادگی : پاریکال نام پدر : قاطر  نشانی محل سکونت: اصطبل  امضا یوههه

نام و نام خانوادگی : حاچ نام پدر : زنبور عسل نشانی محل سکونت: کندو امضا ویز

نام و نام خانوادگی : مورچه خوار نام پدر : جک نشانی محل سکونت: نزدیک لونه مورچه امضا لیس لیس

نام و نام خانوادگی : پلنگ صورتی نام پدر : پلنگ قهوه ای نشانی محل سکونت: جنگل امضا غرش

/ 3 نظر / 1700 بازدید
امیر خان

سلام عزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــزم یک نمونه نامه میخوام برای شکایت ز مامورین کنترل کنتور برق و آب که برخورد نامناسب دارن......... باتشکر

خلاقیتت تو حلقم

....

دهنت سرویس خخخخ نخند بزمجه