پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

نمونه متن و پیش نویس نامه درخواست انتقالی از اداره

جناب آقای مورچه خواررییس محترم اداره خوشبینی                                   موضوع : درخواست انتقال به شرکت فلانباسلام و احترام                بدینوسیله  اینجانب فلانی ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 121594 بازدید

پیش نویس و نمونه نامه درخواست جهت وقت ملاقات از

      بنام خداجناب آقای  ............مسوول دفتر محترم موضوع : در خواست وقت ملاقاتباسلام و احترام     بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب فلانی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 42602 بازدید

نمونه نامه اداری درخواست آزمایش عدم اعتیاد

رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان فلانسلام علیکم        احتراماً آقای فلانی فرزند بهمانی به شماره ملی ***  بحضور معرفی میگردند. خواهشمند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4761 بازدید

نمونه متن نامه اداری درخواست تاییدیه کارت پایان خدمت

فرماندهی محترم نیروی ................سلام علیکم      احتراماً به پیوست تصویر کارت پایان خدمت ، بانضمام تصویر شناسنامه آقای فلانی بحضور ارسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1395 بازدید

متن نامه ی خداحافظی بعلت استعفا ، انتقال ، بازنشستگی از یک شرکت خصوصی یا سازمان

متن نامه ی خداحافظی بعلت استعفا ، انتقال ، بازنشستگی از یک شرکت خصوصی یا سازمان دولتی بنام خداوند بخشنده مهربانسلام ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 15001 بازدید

نمونه متن نامه درخواست و تقاضای افزایش حقوق پرسنل از مدیران

بسمه تعالی   جناب آقای ................ مدیر محترم ......... موضوع : درخواست افزایش حقوق ( ارسال نامه از رییس کارمند به مقام بالاتر ) با ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 50011 بازدید

نمونه نامه اداری درخواست وام یا مساعده حقوق

جناب آقای فلانی رییس محترم امور کارکنان موضوع : درخواست وام یا مساعده حقوق با سلام و احترام بدینوسیله اینجانب  ............. کارمند یا کارگر ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 22312 بازدید