پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

نمونه نامه درخواست همکاری بعنوان همکار آموزشی استاد

جناب آقای دکتر فلانی استاد محترمو معزز موضوع : درخواست همکاری بعنوان همکار آموزشی سلام علیکم احتراما به استحضار می رساند اینجانب ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 671 بازدید

نمونه شکایت نامه از مامورین کنترل کنتور

جناب آقای فلانی رییس محترم اداره بووووووووووووووق موضوع : شکایت از نحوه برخورد نا مناسب مامور کنترل کنتور با سلام و احترام بدینوسیله اینجانب  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 1426 بازدید

نمونه استشهاد اعسار

                                                  او خود گواه است                                                                                              «شهادت از جمله ایمان است»                                                 ((استشهاد محلی)) بدینوسیله ازهمسایگان و معتمدین و کسبه محل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4011 بازدید