آیین نگارش و نامه نگاری اداری

آیین نگارش و نامه نگاری اداری

نمونه نامه درخواست برگزاری سخنرانی علمی

  جناب آقای چاردست ریاست محترم دانشگاه سن فیقو بوا موضوع : درخواست برگزاری سخنرانی علمی با سلام و تقدیم احترامبدینوسیله اینجانب حاچ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 1009 بازدید

نمونه نامه تقاضای وام دانشجویی

جناب آقای مو قشنگ رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه اکس فورد                      موضوع : تقاضای وام دانشجویی با سلام و احترام بدینوسیله ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 2468 بازدید
بهمن 96
1 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 95
2 پست
مرداد 95
2 پست
اسفند 94
1 پست
بهمن 94
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
9 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
4 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
14 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
9 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
19 پست
خرداد 91
8 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
4 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
7 پست