# درخواست_صدور__برگ_عدم_سوء_پیشینه_کیفری

درخواست صدور برگ عدم سوء پیشینه کیفری

بسمه تعالیرییس محترم اداره تشخیص هویتشهرستان ......... موضوع: درخواست صدور  برگ عدم سوء پیشینه کیفری باسلامنظر به اینکه مراحل استخدامی  آقای فلانی  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 1007 بازدید