# نامه_نگاری_اداری

متن نامه ی خداحافظی بعلت استعفا ، انتقال ، بازنشستگی از یک شرکت خصوصی یا سازمان

متن نامه ی خداحافظی بعلت استعفا ، انتقال ، بازنشستگی از یک شرکت خصوصی یا سازمان دولتی بنام خداوند بخشنده مهربانسلام ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 3518 بازدید

نمونه نامه اداری درخواست وام یا مساعده حقوق

جناب آقای فلانی رییس محترم امور کارکنان موضوع : درخواست وام یا مساعده حقوق با سلام و احترام بدینوسیله اینجانب  ............. کارمند یا کارگر ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 4582 بازدید