# نمونه_متن_نامه_اداری_درخواست_تاییدیه_کارت_پایان_خد

نمونه متن نامه اداری درخواست تاییدیه کارت پایان خدمت

فرماندهی محترم نیروی ................سلام علیکم      احتراماً به پیوست تصویر کارت پایان خدمت ، بانضمام تصویر شناسنامه آقای فلانی بحضور ارسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1395 بازدید