# نمونه_متن_نامه_درخواست_و_تقاضای_افزایش_حقوق_پرسنل

نمونه متن نامه درخواست و تقاضای افزایش حقوق پرسنل از مدیران

بسمه تعالی   جناب آقای ................ مدیر محترم ......... موضوع : درخواست افزایش حقوق ( ارسال نامه از رییس کارمند به مقام بالاتر ) با ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 50011 بازدید