# نمونه_متن_و_پیش_نویس_نامه_درخواست_انتقالی_از_اداره

نمونه متن و پیش نویس نامه درخواست انتقالی از اداره

جناب آقای مورچه خواررییس محترم اداره خوشبینی                                   موضوع : درخواست انتقال به شرکت فلانباسلام و احترام                بدینوسیله  اینجانب فلانی ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 121596 بازدید