# نمونه_نامه_اداری_درخواست_آزمایش_عدم_اعتیاد

نمونه نامه اداری درخواست آزمایش عدم اعتیاد

رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان فلانسلام علیکم        احتراماً آقای فلانی فرزند بهمانی به شماره ملی ***  بحضور معرفی میگردند. خواهشمند ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4761 بازدید