# نمونه_نامه_درخواست__انتقال

نمونه متن و پیش نویس نامه درخواست انتقالی از اداره

جناب آقای مورچه خواررییس محترم اداره خوشبینی                                   موضوع : درخواست انتقال به شرکت فلانباسلام و احترام                بدینوسیله  اینجانب فلانی ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 120998 بازدید